Homepage

Learnica

O nás

Learnica je akreditační centrum neakademického a celoživotního vzdělávání, zaměřené především na kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Cílem je zvyšování všeobecné úrovně vzdělanosti ve společnosti skrze podporu projektů, aktivit a infrastruktury, spojených s celoživotním vzděláváním lidí všech věkových skupin.

Muzeum skla

Provozovatel: Learnica
Architekti rekonstrukce zámku: ROBUST architects
Kurátor, koncepce: Veronika Loušová - CZECHDESIGN
Odborné texty: Dagmar Macáková - CZECHDESIGN
Odborné konzultace: Petr Nový - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Návrh expozic: Veronika Loušová - CZECHDESIGN
Vizuální podoba značky Muzea skla a grafika: Jan Kremláček, Lukáš Pertl - We Live Brands
Záštitu poskytly: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, CZECHDESIGN
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj

Muzeum skla situované v zámecké atmosféře prezentuje současnou produkci českého designu. Sbírka je orientována na současné užitné sklo, zahrnující nápojové sklo, sklo pro stolování a svítidla. Vystavené předměty se nyní vyrábějí ve velkých sériích a malosériích firem či je produkují samotní designéři ve vlastní limitované sérii. Setkat se zde tak můžete s předměty denní potřeby, které jsou dostupné v maloobchodní síti nebo jen ve vybraných prodejních galeriích. Muzeum skla tak nabízí unikátní kombinaci současné tvorby ve skle, kterou nelze nikde jinde spatřit. Výstavu doprovází také medailony designérů, jejichž práce jsou  v expozici zastoupeny.
Expozice je prodejní, vystavené exponáty lze zakoupit či objednat.

Více informací najdete na webu muzea: www.panstvi.cz

Místo realizace projektu: zámek Dlouhá Lhota, Dobříš
Datum zahájení projektu: 1. 3. 2009
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 1. 4. 2012 Datum ukončení projektu: 31. 5. 2012

Poskytnutá dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy na realizaci tohoto projektu dotaci je v maximální výši 13 226 847,59 Kč, na níž podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 11.242.820,45 Kč.